Výber_033
Česká Konference
Hostia: Česká Konference – Spolok, založený za účelom šírenia osvetových myšlienok v spoločenskom živote ľudí pre celkové všeobecné zlepšenie spolužitia.

moderuje: Boris Koróni

Archív relácie