(NAŠE RÁDIO) SLOBODNÝ VYSIELAČ

„Slobodný vysielač“ je najväčší a najkomplexnejší projekt slobodného a nezávislého média v histórii Slovenska.
Projekt začne ako internetové rádio, ktorého vysielanie bude v blízkej budúcnosti šírené aj v digitálnej podobe. Súčasťou projektu je aj internetová televízia a priestor pre blogy. Vzhľadom k otvorenosti a pravdivom obsahu programov nevidíme zatiaľ reálnosť terestriálneho vysielania. Veríme však, že pomocou veľkej podpory verejnosti bude aj táto cesta schodná.

Vzhľadom k tomu, že toto médium bude z veľkej väčšiny suplovať činnosť verejnoprávnych médií, ktoré absolútne neplnia svoju funkciu, bude tento projekt financovaný verejnosťou a to formou dobrovoľných príspevkov. Tieto príspevky budú pokrývať prevádzku, výrobu relácií, vlastnú propagáciu a rozvoj. Hospodárenie bude zverejňované každý mesiac v bilančnej relácii.

Cieľ projektu:

 • pravdivé a neskreslené informovanie verejnosti
 • podpora nezávislého a amatérskeho umenia
 • presadzovanie a podpora voľného šírenia informácií a slobody slova
 • otvorená diskusia o problémoch v spoločnosti a o problémoch jednotlivcov
 • interaktívnosť (vytvorenie rozsiahleho priestoru pre vyjadrenie názorov verejnosti)
 • pomoc verejnosti formou odborného poradenstva
 • úzka spolupráca a podpora ostatných nezávislých médií
 • vytvorenie priestoru pre Slovákov žijúcich v zahraničí
 • pravidelné informovanie verejnosti o udalostiach v zahraničí, ktoré majú priamy dopad na našu spoločnosť a sú úspešne odignorované mainstreamovými médiami
 • otvorená diskusia o tabuizovaných a cenzurovaných témach
 • vytvorenie priestoru pre mladých redaktorov a moderátorov, ktorí sa budú venovať vo svojich reláciách záujmom a problematikám mladých
 • pozdvihnutie národného povedomia
 • výchova verejnosti ku kritickému a samostatnému mysleniu
 • podpora slovenskej ekonomiky a slovenských výrobkov

 

Prosíme každého OBČANA, ktorému nie je osud Slovenska ľahostajný, aby tento projekt, akýmkoľvek dostupným spôsobom, podporil. Tento projekt je vytvorený pre Vás, ale nemôže existovať bez Vašej priamej podpory a pomoci.

 

Za Slobodný vysielač

Peter Kršiak
Boris Koróni 
Norbert Lichtner 

 

2%

z daní

Nákupný košíkVýška vašich príspevkov bez nákladov:

0.00 €


Suma nutná na udržanie rádia pre tento mesiac:

8000.00 €Tipy a námety na reportáže v Bratislave posielajte na:
info@indymedia.sk

Email do štúdia:

studio@slobodnyvysielac.sk
[Valid RSS]